Doporučujeme

Kosmetika SB

sb-banner-160x600px-1437112667.jpg 

Alík a Facebook

Vlastnictví a držení psa

Hodnocení uživatelů:  / 59
NejhoršíNejlepší 

Podstatou tohoto článku nebude zkoumat právní rozbor, jakých povinností a chování je povinen majitel, chovatel, či držitel psa se vyvarovat, či jaké kroky musí činit. Obsahem tohoto tématu, by měla být skutečnost, informovat širokou chovatelskou psí veřejnost a nejen jí o tom, kdy a za jakých okolností se stává osoba chovatele, majitele a držitele osobou povinnou z pohledu zákona. Jde o skutečnost, že ne každý držitel psa si je vědom svých zákonných povinností. Proto rozdělme pro potřeby právního systému nejdříve zúčastněné osoby z pohledu výkladu práva.

 

Na prvním stupínku bude ten z chovatelů, který svým konáním způsobuje příchod psího potomka na tento svět. Jako řádný chovatel se snaží odchovat štěňata a předat je do dalšího psího života ve většině případů dalším zájemcům. Dalším zájemcem se stává osoba, která převezme psa do svého majetku. Je zde důležité upozornit na tuto skutečnost, neboť vlastníkem psa se stává ten, který ho nabývá formou koupě, nikoliv člověk, který dostane psa jen do držení od chovatele. Na takového to držitele i přes tuto skutečnost přechází řada povinností, ačkoliv si někteří tyto skutečnosti neuvědomují. Jak už z výše uvedeného vyplývá, majitel psa je ten, který jej má ve svém vlastnictví, byť spoluvlastnictví s jinou osobou.

Záměrně zmiňuji skutečnost "osobou", neboť vlastníkem se může, popřípadě spoluvlastníkem stát i právnická osoba (firma, úřad, stát). Na vlastníka tímto okamžikem přecházejí povinnosti majitele, ač se bude jednat o zákonné termíny očkování, přihlašovacích povinností a dalších skutečností. Již tady dochází k dosti podstatné změně, kdy i samotný držitel má tyto povinnosti, neprokáže-li, že tyto povinnosti zabezpečuje chovatel, či vlastník (majitel).

Přechod těchto povinností mu ukládá zákon. Tato zákonná norma má za úkol eliminovat případy, kdy se držitelé psa vymlouvali v případech, kdy byli zodpovědni za jednání svého psa, či poplatků ze psů. Zákon přesunul tento aspekt na držitele. Držitelem se podle zákona stává ten, který v dané chvíli a čase drží psa. Pojem "držba" má v tomto případě podstatný a rozhodný význam. Již se nezprostí svých povinností a zodpovědnosti ten, který jen pasivně psa vede a způsobí s tímto psem škodu na majetku, či třetí osobě.

Doposud byla skutečnost opačná. Držitelé, mnohdy však majitelé, tedy vlastníci, se vyhýbali své zodpovědnosti tím, že prohlásili, že pes je u nich jen dočasně, že ho mají ve výpůjčce a podobně. Dnes takovým to vypočítavcům odzvonilo. Jde přece o zvýšení podvědomí občanů o tom, že každý kdo byť jen drží psa, si je plně vědom svých povinností a míry zodpovědnosti. Tato skutečnost snad napomůže novému pohledu na chov psů těmi zodpovědnými občany.

Psí čuchometr

Bylinkový e-shop

160x600-001-1435832717.jpg

Pohlednice psů a zvířat z celého světa.